Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

Słoneczna ósemka

Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy

ul. Szkolna 4

Godziny pracy:
6.00- 16.30

 

Menu główne

Aktualności

Starszaki biorą udział w konkursie plastycznym.

Zapraszamy do galerii !!!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

zasady obowiązujące od 1 września 2020 r. w P.M.Nr.8 w Dębicy


DRODZY RODZICE

Od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS.


Oto kilka najważniejszych zasad - których dla naszego wspólnego bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać:

1.Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


2.Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.

3.

4.Dzieci należy przyprowadzić w godzinach od 6:00 do 8:15.

O GODZINIE 8:20 DRZWI WEJŚCIOWE BĘDĄ ZAMKNIĘTE.


5.Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.


6.Po wejściu do budynku, rodzic jest zobowiązany zdezynfekować dłonie znajdującym się tam preparatem dezynfekującym.


7.Wchodząc do przedszkola każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną.


8.Rodzice mogą znajdować się wyłącznie w części wspólnej tzn. w korytarzu wejściowym i szatni przedszkola.


9.W szatni może przebywać maksymalnie 10 rodziców oraz ich dzieci, tak aby można było  zachować bezpieczną odległość 2 m między poszczególnymi osobami.


10.W razie obecności większej liczby osób, pozostałe czekają w korytarzu wejściowym (maksymalnie 2 osoby dorosłe z dziećmi) i na zewnątrz przedszkola do momentu aż poprzednia osoba opuści budynek.


11.Starsze dzieci, 5 i 6-latki wchodzą do szatni i w miarę możliwości przebierają się samodzielnie. Rodzic odbija kartę i opuszcza szatnię.


12.Z szatni, dzieci zaprowadzane są na sale przez pracownika przedszkola.


13.Przez okres 2 tygodni rodzice dzieci 3-letnich osobiście zaprowadzają dziecko na grupę I (parter) i przekazują nauczycielowi.


14.Rodzice dzieci 4,5,6-letnich nie wchodzą na teren przedszkola - przebierają dziecko, przekazują pracownikowi przedszkola, odbijają kartę i opuszczają budynek.


15.Dzieci z przedszkola odbieramy z zachowaniem tych samych zasad.


16. Wszystkie te czynności powinny odbywać się w jak najkrótszym czasie, bez zbędnej zwłoki.


17.Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać wychowawcy istotne informacje na temat dziecka, powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak aby do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.


18.Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa                 i  higieny w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19, obowiązującą w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Dębicy.


          U progu nowego roku szkolnego życzę, aby był on dla nas wszystkich spokojny i bezpieczny oraz przyniósł całej przedszkolnej społeczności wiele powodów do radości i satysfakcji.


Z wyrazami szacunku

Maria Jeleń

Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Dębicy


Procedura_Covid-19_ od 01.09.2020 r.docx

Akcje 2020/21:

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Dębicy na rok szkolny 2021/22 rozpoczyna się

od 03.03.2021 r. i trwać będzie do 19.04.2021r.

Szczegółowe informacje w załączniku REKRUTACJA.

Zapraszamy państwa do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu.
Staramy się aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna

dzieciom i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu z nami......

                                                                         

                                                                                                                                                                                         

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i Rodzicom za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosz”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Akcja organizowana jest już po raz XXI, a jej celem pomoc dzieciom z domów dziecka. W tej edycji udało nam się zebrać grosiki o łącznej wartości 524 zł.

Dziękujemy!!!

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom oraz Rodzicom za zebrane baterie w ramach zorganizowanej na terenie przedszkola ZBIÓRKI PRZEZ ORGANIZACJĘ REBA. Informujemy, iż zebraliśmy już dwa pełne pudełka i na tym nie koniec, bo oczywiście zbieramy nadal, aż do wakacji!

DZIĘKUJEMY!!!

PODZIĘKOWANIE

AKCJA JESTEŚMY Z WAMI

NIEBIESKIMI MOTYLAMI !

28 MAJA 2021

Dziękujemy Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 w Dębicy za nominację.

Z radością przystąpiliśmy do akcji na rzecz osób z autyzmem w ramach akcji #chellengeniebieskiemotyle 2021.

Do wykonania zadania nominujemy :

Przedszkole Miejskie Nr 11 w Dębicy oraz

Publiczne Przedszkole w Przyborowie

Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno - Wychowaczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1. Ubrać się na niebiesko.

2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.

3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać do nas na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com. Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4. Nominować kolejne dwie osoby i jedną grupę klasową, oddział przedszkolny lub instytucje i powiadomić je o tym.

5. Każda osoba włączająca się do akcji #chellengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

6. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin. Trzymamy kciuki za nominowane osoby i życzymy powodzenia.

Akcję: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI przeprowadziliśmy 28 maja!

galeria zdjęć